# لغات_هفتم

لغات مهم تمام دروس پایه هفتم

 لغات درس زنگ افرینش  حرم :داخل مکان زیارتی  گرم: مشغول سر گرم                                   غوغا :اشوب و فریاد همهمه انگار :گویی         ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32008 بازدید