# داستان

بیست توصیه برای دانش آموزانی که انشای 20 می خواهند

                                                                                                                                                                                                   2_ با جمله های ساده شروع کن. ابتدا چند کلمه برای خود بنویس و سپس با آن ها جمله ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 28 بازدید

نگارش سوم اردیبهشت 90

                                                                                                                                                                   باسمه تعالی                                                         نام ونام خانوادگی: .............................                                                                                                                                                                                                         تاریخ امتحان:     21  /   1   / 90        نام پدر: ........................                                                                                                                                                                                                                                   مدت امتحان:    ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید