# خودارزیابی_پایه_هشتم

پاسخ خودارزیابی های پایه هشتم دورۀمتوسطه اول

خودارزیابی:درس2ادبیات فارسی 1. دربیت آخرشعر(صورتگرماهر)به کدام نام های خداوند اشاره شده؟مصور-صورتگر-ماهر-بی تقلید 2. چه شگفتی های دیگری اززندگی مورچه می دانید؟مورچه هاتقسیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 100533 بازدید