شعر چوب خط

بیرون بیا خودت باش تو آدمی نه برده
همیشه باخته هرکس شکایتی نکرده
عاشق زندگی باش زندگی شغل و پول نیست
تو امتحان بودن ،برده بودن قبول نیست

خط می کشم رو دیوار همیشه روزی یک بار
تو هم شبیه من باش حسابتو نگه دار
خط می کشم رو دیوار...

 

/ 3 نظر / 92 بازدید
محمد امین جعفری

استاد شعری که تو کلاس گفتید رو به ایمیلم بفرستید neymar_1020[عجله]

hesam.abz

عاقبت مَن ها در این دنیا ؛ همه مِنها می شوند ... مِنهای جوانی مِنهای زیبایی مِنهای مقام مِنهای قدرت مِنهای دارایی مِنهای مادیات مِنهای قوم و خویش مِنهای سلامتی و مِنهای حیات دنیوی . آری عاقبت مَن ها همه منهای منهای منها میشوند ... جز نیکی و بدی هایمان. آری برادر ، فصل هجوم " مِنها " ها به " مَن ها" ها ست ... کلها را بگذار جزها دریاب . ممنون اقای ارسطو