خانواده،لبخند

خانواده همیشه هم خون بودن نیست،

خانواده یعنی آدم هایی درزندگیتان که خواهان شمادرزندگیشان هستند

آنهایی که شماراهمانگونه که هستیدمی پذیرند

کسانی که حاضرندهرکاری بکنندتالبخندشماراببینند

وکسی که درهرشرایطی دوستتان دارد.

/ 0 نظر / 75 بازدید