سخنان نغز

  • امروز را با این اندیشه آغاز کنیم که بهترین روز زندگیمان است .
    • برای خندیدن منتظر خوشبختی نباش شاید خوشبختی منتظر خدیدن تو باشد .
    • شمشیری در مقابل مهربانی وجود ندارد .
    • توی جاده ای که انتهایش معلوم نیست سواره باشی یا پیاده فرقی   نمی کنه اما اگر همراه کسی باشی که تنهات نمیزاره بی انتها بودن جاده برات ((آرزو))میشه.
/ 0 نظر / 65 بازدید