جیب کتاب (یادداشت)

ابتکار استفاده از جیب کتاب جهت اینکه همواره یادداشت ها در معرض دید دانش آموزباشدراه کار خوبی است تا دانش آموز تکالیفی را که باید انجام بدهد روبرویش باشد واز دفتر یادداشت از نظر من بهتر خواهد بود.

نمونه نصب جیب کتاب

/ 2 نظر / 83 بازدید
محمد حسین خلیل پور مدرسه ی شاهد جهادگران کلاس هفتم1 1

جریمه :5بار رونخوانی سفرنامه ی اصفهان