عکس یادگاری

عکس یادگاری  

عکاس سر کلاس درس آمده بود تا از بچه‌هاى کلاس عکس یادگارى بگیرد. معلم هم داشت همه بچه‌ها را تشویق می‌کرد که دور هم جمع شوند.
معلم گفت: ببینید چقدر قشنگه که سال‌ها بعد وقتى همه‌تون بزرگ شدید به این عکس نگاه کنید و بگویید : این احمده، الان دکتره. یا اون مهرداده، الان وکیله،
یکى از بچه‌ها از ته کلاس گفت: آخه این هم آقا معلمه، الان ....رحمت خدا رفته ...ساکت

/ 1 نظر / 105 بازدید
فاطمه خنیفر

خوشم اومد کپی کردم