فرق دیوانه با احمق در چیست؟

 
 

 

 فرق دیوانه با احمق

 

خودروی مردی در هنگام رانندگی، درست جلوی حیاط یک تیمارستان پنچر شد و ناچار شد  همانجا به تعویض لاستیک بپردازد .
هنگامی که سرگرم این کار بود، ماشین دیگری به سرعت از روی مهره های چرخ که در کنار ماشین بودند گذشت و آنها را به درون جوی آب انداخت و آب مهره ها را برد . مرد سرگردان  مانده بود که چه کار کند.

تصمیم گرفت که ماشینش را همانجا رها کند و برای خرید مهره چرخ به لوازم یدکی فروشی برود. در این هنگام ، یکی از دیوانه ها که از پشت نرده های حیاط تیمارستان بیننده  این ماجرا بود، او را صدا زد و گفت: 
از ٣ چرخ دیگر ماشین، از هر کدام یک مهره بازکن و این لاستیک را با ٣ مهره ببند و برو تا به تعمیرگاه برسی.

آن مرد در آغاز  توجهی به این سخن نکرد ولی بعد که با خودش اندیشید دید راست می گوید و بهتر است همین کار را بکند. 
پس به راهنمایی او عمل کرد و لاستیک زاپاس را بست. 
هنگامی که خواست حرکت کند رو به آن دیوانه کرد و گفت:

«خیلی فکر جالب و هوشمندانه ای داشتی. 
پس چرا تو را در  تیمارستان گذاشته اند ؟ »

دیوانه لبخندی زد و گفت: من اینجا هستم  چون دیوانه ام . ولی احمق که نیستم.

 


/ 2 نظر / 70 بازدید
امیرعلی

داستان جالبی بود[چشمک]

hesam.abz

بسیار تا فراوان زیبا بود