دستور العمل وفرم های مورد نیاز جشنواره نوجوان خوارزمی

باسلام

همکاران عزیز  توضیحی مختصر درخصوص چگونگی اجرای مسابقه وبرگ های الف وب جهت نگارش تصویر خوانی وتصویر نویسی وهمچنین فرم های ارزیابی در فایل زیر قابل دانلود می باشد.

مستندات ارسالی به اداره شامل:فرم الف وب نگارش +فرم های ارزیابی نوشتار وخوانش +سی دی خوانش متن اصلی برگ ( ب) می باشد.

با توجه به اهمیت موضوع اقدام شود.

 

/ 0 نظر / 1019 بازدید