جدول تمرین املا

تمرین املا ی درس به درس

 

 

پس از مطالعه دقیق درس، به سوالات پاسخ دهید .

1

کلماتی که تشدید دارند

 

2

کلماتی که تنوین دارند  

 

3

کلماتی که درآنها شکل های مختلف صدای « ذ » به کار رفته است

 

4

کلماتی که درآنها شکل های مختلف صدای « س » به کار رفته است

 

5

کلماتی که درآنها شکل های مختلف صدای « ط » به کار رفته است

 

6

کلماتی که درآنها شکل های مختلف صدای « ح » به کار رفته است.

 

7

کلماتی که درآنها نشانه ی همزه  ء به کار رفته است

 

8

کلماتی که علامت مد دارند                   

 

9

کلماتی که هم آوا هستند

اساس / اثاث

10

کلماتی که حروف نا خوانا دارند

خواهر

11

واژه های جدید

 

 

/ 2 نظر / 92 بازدید
اسدی

سلام یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الیل و النهار یا محول الحول والاحوال حوّل حالنا الی احسن الحال برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال وهمه سال مبارک بادت این روز وهمه روز