زنگ تفریح (زنگ کتابخوانی)

درراستای تحقق اهداف رهبری زنگ مطالعه وپروژه مهر زنگ کتابخوانی ریاست جمهور ی  در   مدرسه شاهد جهادگران زنگ تفریح کتابخوانی زده شد  و30دقیقه به خواندن کتاب های غیردرسی وعلمی وغیره اختصاص داده شد،امید است سایر مدارس این کار را ادامه دهندو به صورت هفتگی وماهانه تا پایان سال بر این کار مداومت به خرج دهند.

تصاویر زیر از کتابخواندن دانش آموزان در زنگ تفریح می باشد.

 

 

/ 0 نظر / 163 بازدید