ادبیات دوره اول متوسطه(ارسطو-اهواز)
مطالب کمکی درآموزش کتاب های فارسی هفتم وهشتم ونهم 
نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

                                                                                                       به نام خالق هستی

 نام ونام خانوادگی  .............................کلاس سوم..................     ارزشیابی قرائت فارسی سوم    تا آخردرس هفتم              تاریخ     /     /1390  

 â  سؤال (1-12 هر کدام 5/0 نمره دارند.  

â سؤال های 13-16 هر کدام 1 نمره دارند.         

1- معنی لغت های«زاهد،عقده،فراست»به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

1) پارسا - گره - زیرکی                                           2) پارسا- گره – فرصت
3) پرهیزگار - شوق - مجلس                                              4) سروری - شوق - گروه مردم

2- کدام گزینه «اسم جمع» نیست؟
1) اسرار              2) قبایل                  3) مکتب                        4) طوایف  

3- کدام فعل ماضی استمراری(قدیم )نیست ؟
1) بنهادی                2) بنهاد                          3) می نهاد                    4) رفتمی

4- در بیت زیر «نهاد» کدام است؟                     «نرم نرمک در آسمان پیچید / بوی سرسبزی علفزاران»
1) نرم نرمک                 2) در آسمان                 3) سرسبزی علفزاران                4) بو سرسبزی علفزاران

5- معنی کدام گزینه نادرست است؟       1) آفت : بلا                            3) اقلیم :سرزمین
                                                3 )گِرو :‌ریسمان                   4 ) اانحطاط  : ویرانی

6- منظومه های بلند مناسب است.
1) غزل                 2) قصیده                       3) قطعه                   4) مثنوی

7- در کدام گزینه آرایه ی تشخیص وجود ندارد؟

1)چشمه های خروشان تورا می شناسند

2)ریگ های بیابان تورا می شناسند

3)صحنه ی کربلا تداعی شد

4)رودخانه ماندو نظاره کرد

8- کدام گزینه درباره اوحدی مراغه ای درست است؟
1) دیوان اشعار او شامل غزلیات و مثنوی ساقی نامه و چند قصیده است
2) دیوان وی شامل قصاید،غزلیات ورباعیات است
3) بزرگ ترین غزل سرای ایران است و در داوایل قرن هشتم در شیراز متولد شد
4) چون قرآن را از برداشت، «لسان الغیب» تخلص گرفت

9- کتاب «تنفس صبح» اثر کیست؟
1) سعدی        2) قطب الدین شیرازی           3) محمد آملی             4) قیصر امین پور

10- معنی کدام گزینه نادرست است؟

1)رهایی:نجات                2)هشدار :هوش                3)باژگونه :وارونه                   3)  سامان :بهبودی      

11- در جمله ی ((جبهه سرشار از ایمان بود و عشق بود)) کدام کلمه را می توان از جمله حذف کرد.

الف- سرشار                    ب- عشق                          ج- یکی از دو فعل بود                     د- ایمان  

 

12- کدام گزینه با بقیه متفاوت است ؟
1) شنوا                       2) گویا                           3) بویا                              4) یارا

 

13- معادل واژه های زیر را بنویسید؟

    مظلوم(                    )        رسول (                       )     خصلت(                        )        آبشخور(                     )

14- هرکدام از آثار زیر در چه زمینه ای است؟

بوستا ن سعدی(                           )                                           مثنوی معنوی (                              )          

15- مفهوم بیت زیر را به نثر ساده و روان بنویسید؟

علم دین ،بام گلشن جان است                  نردبان ،عقل و حسّ انسان است    

...........................................................................................................................................................

16- برای واژه های زیر صفت مناسب بنویسید؟


پرسش:                             گلزار                              : رویش:                            کوچه:
  

[ ٢٩ آبان ۱۳٩٠ ] [ ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ ] [ ارسطو ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بانظرات خودمارادربهترشدن وبلاگ یاری نمایید. باارسال نمونه سؤال ومطالب ارزنده وکمکی در تدریس ازطریق نظردادن وایمیل ما را یاری نمایید. masoodarastoozadeh@gmail.com
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed

اختصاصی --------------- آب وهوا