ادبیات دوره اول متوسطه(ارسطو-اهواز)
مطالب کمکی درآموزش کتاب های فارسی هفتم وهشتم ونهم 
نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

 

                                                                                                                                                                 باسمه تعالی                                                

        نام ونام خانوادگی: .............................                                                                                                                                                                                                         تاریخ امتحان:       21/     1 / 90

       نام پدر: ........................                                                                                                                                                                                                                                   مدت امتحان:    30       دقیقه                                                                                                                                                                                                                                           

       شماره ردیف :                                                                  سؤالات ارزشیابی درس املای فارسی پایه  سوم                                    نام آموزشگاه :    شاهد جهادگران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

سؤالات                                  نمره پرسشی .................. امضا               

بارم

تصحیح

بارم

سوال

1- برای هریک از کلمات زیر در صورت نیاز درمحل مناسب تشدید بگذارید.

       طنین خرمشهر تخصص - مقهور- نیت خاصه-  بدل

 

1

2- با تمام حروف ( ظ ، ا ، ا ، ر، ه ، ی ، ق ، ح ، ط ، )درهم ریخته ی داده شده دو واژه بنوسید.

 

 

1

3- حرف مناسب را با توجه به معنی در جای خالی بنویسید.

  خو ..... (فکرکردن )    ن......فته (پنهان )    .......ومعه (عبادتگاه )  جز... ی (ناله )

 

 

1

4- با توجه به معنی شکل درست کلمات داده شده را بنویسید.

   حراص = (ترس )        مرحون = (مدیون )      مهظر = (محل حضور)      هرس =(طمع )

 

1

5- درصورت غلط بودن شکل درست کلمات زیررا بنویسید.

تهمط (......................)   تریقط(.......................)       مساهبت (......................)     برهنه (...................)

 

 

1

6- برای هریک از حروف زیر یک کلمه به دلخواه بنویسید.

 (  ذ  )  ،  درآخرباشد.                             ( ط )  ،  درآخر باشد .     

 ( ظ )  ،   دروسط باشد .                    ( ه)  ،  دروسط باشد.   

 

1

7- شکل صحیح واژه ها رادر محل نقطه چین بنویسید.

نوجوانی مرحله ای پر ...................نیازمندبه ارتباط با دیگران است.(طب وتاب،تب وتاب،تب وطاب )

سه ماه ازاو این  ......................نهان داشتند. (هدیث ، حدیص ، حدیث )

 

1

8- درمتن داده شده چند غلط املایی وجوددارد.

چه انسان هایی که درسرمای طوان فرسای زمستان وگرمای تاقت سوزتابستان سبوری ورزیده اند تامرض های این سرزمین از گزنددشمنان مسون بماند.

 3                              4                              5                                           6

 

1

9- غلط های موجود درمتن زیررا در محل مناسب بنویسید.

آینده را با سه چیز می توان ساخت : تهصیل ،تحضیب و ورزش .

تنهایی از دشوارترین مثاعب است.همه ی آیات ثنع خدای تعالی است .

........................      .........................      .............................       ..........................      ........................                   

 

1

10-  برای هرمورد داده شده دوکلمه  بنویسید .

خوا =                                                 گزار،درآخرباشد .=

 

1

[ ٢٩ مهر ۱۳٩٠ ] [ ٩:٠٧ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بانظرات خودمارادربهترشدن وبلاگ یاری نمایید. باارسال نمونه سؤال ومطالب ارزنده وکمکی در تدریس ازطریق نظردادن وایمیل ما را یاری نمایید. masoodarastoozadeh@gmail.com
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed

اختصاصی --------------- آب وهوا