ادبیات دوره اول متوسطه(ارسطو-اهواز)
مطالب کمکی درآموزش کتاب های فارسی هفتم وهشتم ونهم 
نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

 

                                                                                                                                                                 باسمه تعالی                                                

        نام ونام خانوادگی: .............................                                                                                                                                                                                                         تاریخ امتحان:       /      / 90

       نام پدر: ........................                                                                                                                                                                                                                                   مدت امتحان:    30       دقیقه                                                                                                                                                                                                                                           

       شماره ردیف :                                                                  سؤالات ارزشیابی درس املای فارسی پایه اول                                                                نام آموزشگاه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

سؤالات                                  نمره پرسشی .................. امضا               

بارم

تصحیح

بارم

سوال

1- برای هریک از کلمات زیر در صورت نیاز درمحل مناسب تشدید بگذارید.

احساسات  ،  غصه  ،  ترقی ،  یقین ،   همت  ،  البته

 

1

2-   برای حروف داده شده دوکلمه  بنویسید .

خوا  =                                                       گزار،درآخرباشد .=

 

1

3- حرف مناسب را باتوجه به معنی در جای خالی بنویسید.

تر....یح (برتری)             خ .... اری (ذلیل)             خ ....لت ( راه وروش)             مک ....  (توقف)

 

1

4- با توجه به معنی شکل درست کلمات داده شده درکمانک  بنویسید.

رازی= قانع(..........)  عتش =تشنگی(...........)  طلف = ازبین بردن(----- )    حدیس=سخن(.............)

 

 

1

5- شکل درست کلمات زیررا بنویسید.

هیعت =                      فرسط =                            تشخیس=                             هیرت=

 

1

6-برای هریک از حروف زیر یک کلمه به دلخواه بنویسید.

 (  ذ  )  درآخرباشد.   .....................        ( ط ) درآخر باشد .    ........................

 ( ظ )  دروسط باشد .   .....................       ( ه)   دروسط باشد.   ............................

 

 

1

7- شکل صحیح واژه ها رادر محل نقطه چین بنویسید.

حتماً  ................  خودش است.   (  تقسیر ،طقصیر ،تقصیر )

زیرا قسمت ............... عمر به غفلت سپری می شود.      ععظم  ،اعظم ، اعضم )

 

1

8-درمتن داده شده چند غلط املایی وجوددارد.

زیرا مدّت حیاط ساحبان قبور برروی سنگ ها هک شده بود.

 1                              2                              3                                           4

 

1

9-غلط های موجود درمتن زیررا مشخص ودرست آن را بنویسید.

حس داوری وتشخیث اوروبه توصعه دارد.مقسود این نیست که دائماًدرکوشش واظتراب باشید وراحت وآرام را بر خود حرام کنید.

                

 

1

10-با تمام حروف  س، ن ، ص ، ع ، ی ، ا  ، د ، ب ، ت ،    درهم ریخته ی داده شده دو واژه بنوسید.

           ............................           ...............................

 

1

[ ٢٩ مهر ۱۳٩٠ ] [ ٧:٢۳ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بانظرات خودمارادربهترشدن وبلاگ یاری نمایید. باارسال نمونه سؤال ومطالب ارزنده وکمکی در تدریس ازطریق نظردادن وایمیل ما را یاری نمایید. masoodarastoozadeh@gmail.com
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed

اختصاصی --------------- آب وهوا