ادبیات دوره اول متوسطه(ارسطو-اهواز)
مطالب کمکی درآموزش کتاب های فارسی هفتم وهشتم ونهم 
نويسندگان
لینک دوستان
پيوندهای روزانه

خوش بختانه شیوه ی نامه ی جدید ارزش یابی ذرس های  فارسی، املا و آموزش مهارت های نوشتاری تصویب و درتاریخ 1/9/1393 به شماره ی 101/1/18501 بهصورت بخشنامه به مدارس کشور روانهشده است.

شیوه نامة ارزش یابی درس فارسی،املا و آموزش مهارت های نوشتاری(نگارش وانشا)

پایه های هفتم وهشتم دورة اوّل متوسطهادامه مطلب
[ ٢۸ آذر ۱۳٩۳ ] [ ۱:٠٧ ‎ب.ظ ] [ ارسطو ]

بارها این ضرب المثل سرشار از معنا را شنیده ایم؛ «یک دست صدا ندارد».دست، نمادی از قدرت و نیرو است و همه می دانیم که یک دست، توانایی اش محدود و برای انجام کارهای بزرگ ناتوان است.


ادامه مطلب
[ ۱٧ آذر ۱۳٩۳ ] [ ۱:٥۱ ‎ب.ظ ] [ ارسطو ]

        یکی از پادشاهان عمرش به سر آمد و دار فانی را بدرود گفت و به سوی عالم باقی شتافت چون وارث و جانشینی نداشت وصیت کرد.بامداد نخستین روز پس از مرگش اولین کسی که از دروازه ی شهر در آید تاج شاهی را بر سر وی نهند و کلیه ی اختیارات مملکت را به او واگذار کنند.


ادامه مطلب
[ ۱٧ آذر ۱۳٩۳ ] [ ۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ ارسطو ]

به جای همزه انشا در مقدمه ودر نتیجه انشاام بنویس انشای من

[ ۱٧ آذر ۱۳٩۳ ] [ ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]

[ ۱٧ آذر ۱۳٩۳ ] [ ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]

[ ۱٧ آذر ۱۳٩۳ ] [ ۸:٠٤ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]

 

در زمان رضا شاه به دلیل کمبود اسلحه، بعضی از پاسبان هایی که گشت می دادند فقط غلاف خالی اسلحه، یعنی همان جلدی که اسلحه در آن قرار میگیرد را روی کمرشان می بستند و در واقع اسلحه ای در کار نبود. دزدها و شبگردها وقتی متوجه این قضیه شدند برای اینکه همدیگر را مطلع کنند به هم می گفتند که طرف “خالی بسته” و منظورشان این بود که فلان پاسبان اسلحه ندارد و غلاف خالی اسلحه را دور کمرش بسته به این معنی که در واقع برای ترساندن ما بلوف می زند که اسلحه دارد و روی همین اصل بود که واژه “خالی بندی” رواج پیدا کرد

ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﻭﺍﻡ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻣﯽﺷﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖﺑﺪﻫﯽ ﺟﺴﺪ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﭘﺪﺭﺵ ﺑﻮﺩ ﻭﺍﮔﺮ ﻧﻤﯽﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎﺭ ﺣﻖ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﻮﻣﯿﺎﯾﯽ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﺪ .

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻭ ﻭﺭﺷﮑﺴﺖ ﺑﻮﺩ ﭘﺪﺭﺳﻮﺧﺘﻪﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﺪ .

ﮐﻢ ﮐﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺭﺳﯿﺪ.

ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ ﺩﻫﺨﺪﺍ

 

[ ۱٦ آذر ۱۳٩۳ ] [ ۸:۱٢ ‎ب.ظ ] [ ارسطو ]

[ ۱٦ آذر ۱۳٩۳ ] [ ٦:٥۸ ‎ب.ظ ] [ ارسطو ]
 
      کشاورزی الاغ پیری داشت که یک روز اتفاقی به درون یک چاه بدون آب افتاد. کشاورز هر چه سعی کرد نتوانست الاغ را از درون چاه بیرون بیاورد. پس برای اینکه حیوان بیچاره زیاد زجرنکشد، کشاورز و مردم روستا تصمیم گرفتند چاه را با خاک پر کنند تا الاغ زودتر بمیرد و مرگتدریجی او باعث عذابش نشود.
      مردم با سطل روی سر الاغ خاک می ریختند اما الاغ هر بار خاکهای روی بدنش را می تکاند و زیر پایش می ریخت و وقتی خاک زیر پایش بالا می آمد سعی میکرد روی خاک ها بایستد روستایی ها همینطور زنده به گور کردن الاغ بیچاره ادامه دادند و الاغهم همینطور به بالا آمدن ادامه داد تا اینکه به لبه چاه رسید و در حیرت کشاورز و روستائیان ازچاه بیرون آمد ...
      پس مشکلات، مانند تلی از خاک بر سر ما می ریزند و ما همواره دو انتخابداریم: اول اینکه اجازه بدهیم مشکلات ما را زنده به گور کنند و دوم اینکه از مشکلات سکویی بسازیم برای صعود !!
[ ۱٥ آذر ۱۳٩۳ ] [ ۱٠:٥٠ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]
 
کتاب مهارت های نوشتاری پایه هشتم
کلاغ خواست راه رفتن کبک را بیاموزد

راه رفتن خود را هم فراموش کرد! 
 
زمینه پیدایش ضرب المثل:

آورده‌اند که روزی زاغی، کبکی را دید که می‌رفت. خرامیدن او زاغ را خوش
 آمد و از تناسب حرکات و چستی اطراف او آرزو برد، چه طبایع را به ابواب
 محاسن التفاتی تمام است و هر آینه آن را جویان باشد در جمله خواست که
 آن را بیاموزد. یک چندی بکوشید و بر اثر کبک بپویید. رفتن او را نیاموخت و 
رفتار خویش فراموش کرد، چنان‌که رجوع بدان ممکن نبود.

 

ادامه مطلب
[ ۱٥ آذر ۱۳٩۳ ] [ ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]

       نوشته ای که از نظر خواننده گرامی می گذرد نامه ای است که مرحوم میرزا محمد الویری به مرحوم احمدخان امیر حسینی سیف الممالک فرمانده فوج قاهر خلج رقمی داشته که شروع تا خاتمه نامه تمام از حروف بی نقطه الفبا انتخاب و در نوع خود از شاهکارهای ادب زبان پارسی به شمار می آید. انگیزه نامه و موضوع آن قلت در آمد و کثرت عائله و تنگی معیشت بوده است. این نامه در زمان ناصرالدین شاه بود.
  


ادامه مطلب
[ ۱٥ آذر ۱۳٩۳ ] [ ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]

لغات مهم درس ادبیات پایه هفتم

 دانش اموزان عزیز با دانستن این لغات معانی شعر و متن های این دروس با امادگی به کلاس تشریف بیاورید.

 لغات مهم  درس ستایش  و الهی نامه خواجه عبدالله انصاری                                                  

 لغات درس زنگ افرینش

  حرم :داخل مکان زیارتی

  گرم: مشغول سر گرم                               غوغا :اشوب و فریاد همهمه

انگار :گویی                                                                   ذره ذره :کم کم 

  ابد: جاودان                                   غلتید:از پهلویی به پهلوی دیگر چرخید

 موضوع  :مطلب                                           دل تنگ: ناراحت  غمگین 

 فارغ  :اسوده راحت                      افق : کرانه های اسمان

 پیغمبر: پیام اور                           گل دسته :  مناره 

 گنبد  :سقف بزرگ که به شکل نیم کره است        زائر : دیدار کننده

    کام : ارزو میل خواسته     

زنجره :سیر سیرک  نوعی حشره که از خود صدا تولید می کند

                                       


ادامه مطلب
[ ۱۱ آذر ۱۳٩۳ ] [ ۸:٢٩ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]

ترجمه اشعار کتاب فارسی هفتم سال 93

 

ستایش ص 9

معنی شعر = بهترین سر آغاز

بیت اول = ای خدایی که نام تو بهترین نام برای شروع کارهاست        .

بدون نام تو کتاب را نمی گشایم.

بیت دوم = ای خدایی که همدم جانم است. جز نام تو بر زبانم نیست.

بیت سوم = ای خدایی که گشاینده ی مشکلات تمام موجودات هستی. نام تو کلیدی هست که تمام کارهای فروبسته را باز می کند.


ادامه مطلب
[ ٤ آذر ۱۳٩۳ ] [ ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ ] [ ارسطو ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

بانظرات خودمارادربهترشدن وبلاگ یاری نمایید. باارسال نمونه سؤال ومطالب ارزنده وکمکی در تدریس ازطریق نظردادن وایمیل ما را یاری نمایید. masoodarastoozadeh@gmail.com
موضوعات وب
صفحات اختصاصی
RSS Feed

اختصاصی --------------- آب وهوا